De wetenschap
Open

07-05-2010
Anke Leufkens

Mijn eerste kennismaking met het begrip wetenschap was tijdens de eerste klas van de middelbare school. Ik had weinig talent voor het leren van de Franse taal, maar mijn moeder verzekerde me dat mócht er ooit een taal voor heel de wereld komen, dit zeker nooit het Frans zou zijn. In de wetenschap werd het Engels immers als voertaal gebruikt. Weliswaar iets gerustgesteld moest ik mijn Franse woordjes en grammatica toch maar leren.

Gedurende de rest van de middelbare school kreeg ik bij wetenschap vooral het beeld van Albert Einstein-achtige figuren in laboratoria die boven dampende potjes en reageerbuisjes geconcentreerd en bijna ...