Danny Kanhai

02-04-2021

Danny Kanhai is kinderarts, epidemioloog en coassistentenopleider in het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij is een van de auteurs van de klinische les over acute buikpijn bij kinderen (D5017).

Gepubliceerd op 02-04-2021.
In print verschenen in week 14 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1786