Waterpokken? Maar... ze kan ieder moment bevallen!

Klinische praktijk
G.J.H.M. Ruijs
P.F.C. Lankhorst†
M. Fick
R. Borstlap
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:2439-41

Niet vaak openbaart zich bij een zwangere kort voor de bevalling een besmettelijke ziekte. Als een dergelijk probleem zich aandient, is de consternatie dan ook groot.

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, III-gravida, 0-para, 21 jaar, kwam naar de polikliniek Gynaecologie wegens koorts e.c.i. Zij was 39 weken zwanger. De zwangerschap, waarvoor zij onder controle was bij een verloskundige, was tot dan toe ongestoord verlopen. Patiënte voelde zich niet erg ziek, ondanks de rectaal gemeten lichaamstemperatuur van 39,9°C. Als mogelijke oorzaak van de koorts noemde zij een contact met een kind met waterpokken. Zij herinnerde zich niet ooit waterpokken gehad te hebben. Bij lichamelijk onderzoek werden geen afwijkingen gevonden, behoudens één blaasje op een der mammae, waaruit materiaal werd afgenomen voor viruskweek. Er werden geen blaasjes gevonden op de behaarde hoofdhuid. Het kind in utero toonde op het cardiotocogram een normale hartactie met normale acceleraties. Onderzoek van het bloed leverde een normaal aantal…

Auteursinformatie

Diaconessenhuis, Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX Voorburg.

Afd. Verloskunde en Gynaecologie: P.F.C.Lankhorst†, gynaecoloog.

Afd. Kindergeneeskunde: M.Fick en R.Borstlap, kinderartsen.

Contact Afd. Medische Microbiologie: G.J.H.M.Ruijs, arts-medisch microbioloog

Ook interessant

Reacties