Wat zou uw beslissing zijn?

Twee treinsporen kruisen elkaar.
Erna van Balen
Manon Suerink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1946

De scheidslijn tussen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en de dagelijkse klinische praktijk is soms erg dun. Hoe beoordelen artsen bestaande tuchtrechtzaken, en kunnen ze dat beter dan niet-artsen? Drie inzichten uit een enquête door het NTvG.

In het najaar van 2021 heeft het NTvG aan bezoekers van de website en de socialemediakanalen vier casussen voorgelegd. Het betrof zaken die de afgelopen jaren bij het tuchtcollege terecht waren gekomen. De vraag aan onze lezers was: wat had u beslist? Was de klacht gegrond of ongegrond?

De casussen zijn als kadertekst bij dit artikel te vinden. Kort gezegd ging het om de volgende kwesties:

Mocht een huisarts zonder toestemming van de patiënt contact opnemen met de gynaecoloog (casus 1)?

Had de huisarts een patiënt met een niet-verbeterende koortslip eerder moeten doorverwijzen (casus 2)?

Mocht een huisarts kinderen van gescheiden ouders uitschrijven zonder toestemming van de vader (casus 3)?

En schond een huisarts zijn beroepsgeheim door de naam te noemen van een melder van mogelijke kindermishandeling (casus 4)?

In totaal vulden 1242 respondenten de enquête in, onder wie 563 artsen en 417 niet-artsen. Van de artsen was het overgrote…

Auteursinformatie

Drs. Erna van Balen, MPhil, nieuwsredacteur, en dr. Manon Suerink, aios klinische genetica, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam.

Contact E. van Balen (e.vanbalen@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Erna van Balen en Manon Suerink zochten op www.tuchtrecht.nl enkele voorbeelden van medisch tuchtrecht die lastig te beoordelen leken en legden die voor in een peiling. De gepresenteerde resultaten zijn niet gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kunnen ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. Het individuele oordeel van de respondenten hangt vermoedelijk af van onder hun andere ervaring en vakgebied, maar hierover verzamelden de auteurs geen gegevens. Het doel van deze analyse is vooral om te illustreren hoe moeilijk tuchtrechtzaken soms te beoordelen zijn.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties