Patiëntenrechten van minderjarigen relevant voor medische besluitvorming

Wat weten ouders over de patiëntenrechten van kinderen?

Moeder en zoon bij arts
Charelity D. Gallant
Jaan Toelen
Judith Sluiter-Post
David De Coninck
Aart C. Hendriks
Mirjam P. Sombroek-van Doorm
Shelley van der Veek
Martine C. de Vries
J. Peter de Winter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7546
Abstract

In dit onderzoek hebben wij gekeken naar het kennisniveau van ouders met betrekking tot de patiëntenrechten van hun minderjarige kinderen, met name waar het gaat om medische besluitvorming. De volledige versie van deze publicatie is hier beschikbaar als supplement.

Methode

Om de kennis van ouders te evalueren voerden we een vragenlijstonderzoek uit. De vragenlijst bestond uit 5 onderwerpen, namelijk: medische diagnostiek en behandeling, medisch advies, reproductieve en seksuele gezondheidsdiensten, abortus en euthanasie. Per onderwerp keken we hoeveel procent van de ouders op de hoogte was van de rechten van de minderjarigen. De vragenlijst is ingevuld door 1010 ouders in de leeftijd tussen 35 en 55 jaar, met minimaal één kind. Per vraag berekenden we percentages en gemiddelden.

Resultaten

Het percentage ouders dat op de hoogte was van het wettelijk kader dat geldt voor minderjarigen (het ‘op leeftijd gebaseerde kader’), varieert per onderwerp. Zo wist 27,3% van de ouders (n…

Auteursinformatie

Spaarne Gasthuis, Haarlem en Hoofddorp, afd. Kindergeneeskunde: drs. C.D. Gallant, arts; prof.dr. J.P. de Winter, kinderarts; Spaarne Gasthuis Academie: drs. J. Sluiter-Post, klinisch epidemioloog. KU Leuven, Leuven Instituut voor Kind en Jeugd, Leuven, België: prof.dr. J. Toelen, kinderarts; dr. D. De Coninck, socioloog. Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Leiden, afd. Publieksrecht: prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist; Instituut voor Privaatrecht, Leiden: prof.mr.dr.drs. M.P. Sombroek-van Doorm, jurist. Universiteit Leiden, Instituut voor Pedagogische wetenschappen, Leiden: dr. S. van der Veek, psycholoog. Leids Universitair Medisch Centrum, sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, Leiden: prof.dr. M.C. de Vries, kinderarts en ethicus.

Contact J.P. de Winter (pdewinter@spaarnegasthuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Charelity D. Gallant ICMJE-formulier
Jaan Toelen ICMJE-formulier
Judith Sluiter-Post ICMJE-formulier
David De Coninck ICMJE-formulier
Aart C. Hendriks Niet beschikbaar
Mirjam P. Sombroek-van Doorm ICMJE-formulier
Shelley van der Veek ICMJE-formulier
Martine C. de Vries ICMJE-formulier
J. Peter de Winter ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen
Dit artikel wordt besproken in#16 Een tekort aan basisartsen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties