Wat onthouden patiënten nog na de diagnose ‘kanker’?

Stephanie Stassen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4070

Het diagnostisch traject rondom de diagnose ‘kanker’ veroorzaakt bij patiënten veel stress en onzekerheid. Nadat de diagnose is gesteld volgt een overvloed aan informatie over de prognose, het behandelplan en vervolgafspraken. Of patiënten deze informatie ook daadwerkelijk opslaan blijkt afhankelijk van hun gemoedstoestand: hoe angstiger ze zijn, hoe slechter hun geheugen functioneert. Dat concluderen Minh Nguyen en collega’s van de Universiteit van Amsterdam ( Acta Oncologica. 2018; online 28 september).

De onderzoekers gebruikten gegevens van 78 patiënten (65% man; gemiddelde leeftijd 62 jaar) die in de periode november 2014-november 2015 vanwege een verdenking op een colorectaal carcinoom in het Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam (GIOCA) gezien werden. De dag in het GIOCA begon met een medische en verpleegkundige anamnese, eventueel gevolgd…

Ook interessant

Reacties