Wat maakt tinnitus zo ontregelend?

Een volumeknop op een glinsterende achtergrond.
Diane A.L. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6433
Abstract

Longitudinaal onderzoek laat zien dat mensen met tinnitus vaker angstklachten en slaapproblemen ontwikkelen, en dat ernstige tinnitus samenhangt met ernstiger problemen. Maar welke mechanismen daarachter schuilgaan, is nog onduidelijk.

Tinnitus, het horen van een geluid dat niet afkomstig is van een externe bron, is een veelvoorkomend fenomeen. De gerapporteerde prevalentie loopt nogal uiteen en is sterk afhankelijk van de onderzochte groep en het criterium waarop de tinnitus werd vastgesteld.1 Het verschilt van mens tot mens hoe het geluid wordt ervaren en welke impact de tinnitus heeft op het dagelijks leven; van niet hinderlijk tot extreem invaliderend.

Nog weinig bekend over risicofactoren

Het huidige inzicht in de risicofactoren voor het optreden van tinnitus is voornamelijk gebaseerd op onderzoek bij mensen die zorg zochten voor dit probleem.2 Mogelijk is daardoor vooral een bepaalde groep onderzocht: mensen die meer hinder van de tinnitus ervaren.

Onder mensen met tinnitus worden vaker psychische problemen gevonden dan onder mensen zonder tinnitus, maar er is weinig bekend over de oorzaak-gevolgrelatie. Die kennis kan wel van belang zijn om een effectieve behandeling te vinden voor…

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: dr. A.L. Smit, KNO-arts.

Contact A.L.Smit-9@umcutrecht.nl (A.L.Smit-9@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Diane A.L. Smit ICMJE-formulier
Het verband tussen tinnitus en mentale gezondheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties