Wat helpt om de jeugdzorg te ontlasten?

Illustratie van een klein in elkaar gedoken persoon, zittend op een iemands handpalm.
Piet-Hein Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5300

De druk op de jeugdzorg is hoog. Onder meer doordat ouders voor ‘gewone’ opvoedvragen specialistische hulp vragen. In Utrecht probeert men dat tij te keren met gezinswerkers. Maar makkelijk is dat niet. Waar lopen de gezinswerkers tegenaan? En hoe reageren de ouders?

Het is een opvallende uitkomst van het onderzoek dat eind mei 2022 verscheen: in de Utrechtse wijken Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn ligt het beroep op specialistische jeugdhulpverlening hoog vergeleken met andere wijken in de stad.1 Hoog omdat deze wijken sociaaleconomisch relatief sterk zijn. In kwetsbaardere delen van de stad ligt de specialistische hulp op een vergelijkbaar of lager niveau (figuur 1). Tegelijkertijd moet je als kind of jongere in Utrecht nu vaak lang wachten voordat je door de juiste specialist gezien wordt.

Figuur 1
Aanvullende jeugdhulp aan 0-23-jarigen in Utrecht
Figuur 1 | Aanvullende jeugdhulp aan 0-23-jarigen in Utrecht
Per buurtteamgebied zijn de percentages weergegeven van jongeren die gebruikmaken van aanvullende jeugdhulp. De gegevens betreffen de periode vanaf het eerste kwartaal van 2021 tot en met het eerste kwartaal van 2022. Deze percentages zijn afkomstig van aanbieders van aanvullende jeugdzorg in de stad. Elke jongere die zij ‘in zorg’ nemen, wordt gemeld aan de gemeente. De gemeente krijgt ook een melding wanneer de hulp wordt afgesloten. De verschillen in percentages tussen de buurten kunnen te maken hebben met de samenstelling van de wijken, maar ook met bijvoorbeeld de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende professionele partijen in het gebied, zoals scholen, huisartsen en buurtteams. [1]

De situatie in de Domstad is illustratief voor de landelijk nijpende situatie in de jeugdzorg. De druk op professionals is hoog, wachtlijsten zijn lang, financiële tekorten lopen op. Verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooijen van het ministerie van VWS schreef in een kamerbrief medio mei over de grote vraag om jeugdhulp ‘dat kinderen met gedrag dat “anders” of lastig is, te snel gezien worden als kinderen…

Auteursinformatie

Piet-Hein Peeters werkt als freelance-journalist in opdracht van de NTvG-redactie.

Contact Nieuwsredactie NTvG (nieuwsredactie@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Behalve met degenen die in het artikel aan het woord komen, werd ook gesproken met Angelique Goes (teamleider Leidsche Rijn van KOOS Utrecht, specialistische jeugdhulpverlening), Soewena Smith (adviseur basisjeugdhulp bij het Nederlands Jeugdinstituut), Hélene Bos (accountmanager bij gemeente Utrecht voor Lokalis, een van de twee moederorganisaties achter de buurtteams) en Wytse de Jong (accountmanager KOOS, gemeente Utrecht).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Journalistiek
Huisartsgeneeskunde
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#6 Mediterraan dieet, kankergenen en een snerpend geluid

Gerelateerde artikelen

Reacties