Wat is de beste test om de ernst van hemolytische ziekte van de pasgeborene ten gevolge van ABO-antagonisme te voorspellen?

Opinie
H.A.A. Brouwers
C.P. Engelfriet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:963-4

ABO-incompatibiliteit (moeder bloedgroep O en het kind bloedgroep A of B), komt voor bij 15 van de zwangeren in de blanke bevolking. Hoewel ernstige hemolytische ziekte van de pasgeborene door IgG-anti-A- of IgG-anti-B niet vaak voorkomt, heeft men toch altijd de behoefte gevoeld een eenvoudige laboratoriumtest ter beschikking te hebben om de ernst van een eventueel optredende hemolyse bij het kind te kunnen voorspellen.

Het resultaat van serologische technieken, zoals het bepalen van de titer van maternale IgG-anti-A- of IgG-anti-B-antistoffen of het verrichten van de directe anti-globulinetest op erytrocyten van kinderen, heeft in het individuele geval geen prognostische betekenis.1 De oorzaak hiervan ligt in het type afbraakmechanisme, dat door de IgG-anti-A- of IgG-anti-B-antistoffen wordt geïnduceerd. Het enige afbraakmechanisme dat van belang is bij de hemolytische ziekte van de pasgeborene door IgG-anti-A- of igG-anti-B-antistoffen, is lysis of fagocytose door macrofagen.2 Deze lysis of fagocytose ontstaat bij adhesie van met…

Auteursinformatie

Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Utrecht.

Dr.H.A.A.Brouwers, neonatoloog.

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, afd. Immunohematologie, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam.

Prof.dr.C.P.Engelfriet, immunohematoloog.

Contact prof.dr.C.P.Engelfriet

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties