Wat is de beste aanpak voor de ziekte van Graves?

Anatomisch beeld van de schildklier.
Marco Medici
W. Edward Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6115
Abstract

Wat is de beste aanpak bij de ziekte van Graves? De meeste patiënten beginnen met thyreostatica. Bij een recidief gaat de voorkeur naar radioactief jodium. Recent onderzoek suggereert echter dat thyreoïdectomie het snelste resultaat geeft. Is dat een reden om eerder te opereren? En waar geeft de patiënt eigenlijk de voorkeur aan?

De ziekte van Graves is de meest voorkomende oorzaak van hyperthyreoïdie.1 Nadat in 1880 thyreoïdectomie als eerste effectieve therapie voor de zieke van Graves werd beschreven, bleef dit decennialang de enige behandeling. In de jaren 40 werden thiouracilderivaten ontwikkeld als thyreostatica en werd radioactief jodium succesvol toegepast. In navolging van internationale richtlijnen, worden deze drie behandelopties ook in de Nederlandse richtlijn ‘Schildklierfunctiestoornissen (Revisie 2012)’ benoemd. Dankzij de decennialange ervaring zijn de voor- en nadelen van de behandelingen goed in kaart gebracht (tabel).

Tabel
Voor- en nadelen van de behandelopties voor de ziekte van Graves
Tabel | Voor- en nadelen van de behandelopties voor de ziekte van Graves

Behandelopties

Wereldwijd worden thyreostatica het meest gebruikt als behandeling van eerste keuze.1 Thyreostatica geven in tegenstelling tot de andere behandelopties geen risico op een blijvende hypothyreoïdie met levenslange indicatie voor levothyroxinesuppletie. Na behandeling gedurende 1-1,5 jaar is de kans op een recidief van de ziekte van Graves ongeveer 50%. Dat is hoger dan bij de andere behandelopties. Het risico op de potentieel levensbedreigende complicatie agranulocytose is…

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde en Schildkliercentrum, Rotterdam: dr. M. Medici, en dr. W.E. Visser, internisten-endocrinologen.

Contact W.E. Visser (w.e.visser@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marco Medici ICMJE-formulier
W. Edward Visser ICMJE-formulier
Eerder chirurgie voor de ziekte van Graves
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties