Eerder chirurgie voor de ziekte van Graves

Anatomisch beeld van de schildklier.
Gabor Linthorst
Els Nieveen van Dijkum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6071

Waarom dit onderzoek?

De ziekte van Graves wordt meestal behandeld met thyreostatica en bij een recidief bij voorkeur met radioactief jodium (I-131). Thyreoïdectomie wordt bijna nooit als eerstelijnsbehandeling ingezet. Dit is wellicht onterecht, omdat hyperthyreoïdie gepaard kan gaan met cardiovasculaire aandoeningen en thyreoïdectomie het snelste resultaat geeft.

Onderzoeksvraag

Wat zijn…

Auteursinformatie

Contact Gabor E Linthorst (g.e.linthorst@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gabor Linthorst ICMJE-formulier
Els Nieveen van Dijkum ICMJE-formulier
Wat is de beste aanpak voor de ziekte van Graves?

Gerelateerde artikelen

Reacties