Wachtlijstregistratie niertransplantatie moet beter

Onderzoek
Bernadette J.J.M. Haase-Kromwijk
Martin B.A. Heemskerk
Willem Weimar
Stefan P. Berger
Andries J. Hoitsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D812
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken hoe de samenstelling van de wachtlijst voor postmortale-niertransplantaties zich heeft ontwikkeld en of de wachtlijst de werkelijke behoefte weergeeft.

Opzet

Retrospectief onderzoek en cohortstudie.

Methode

Wij maakten gebruik van gegevens uit de periode 2000-2014 van de Nederlandse Transplantatie Stichting, de ‘Registratie nierfunctievervanging Nederland’ en Eurotransplant. Het betrof gegevens over postmortale nierdonaties, nierdonatie bij leven, de wachtlijst en niertransplantaties.

Resultaten

Op de wachtlijst voor een postmortale-niertransplantatie stonden transplantabele (T) en niet-transplantabele (NT) nierpatiënten. Het aantal T-patiënten nam af van 1271 in 2000 naar 650 in 2014. De mediane wachttijd tussen het begin van de dialyse en postmortale-niertransplantatie daalde van 4,1 jaar in 2006 naar 3,1 jaar in 2014. Het totale aantal patiënten op de wachtlijst nam echter toe van 2263 in 2000 naar 2560 in 2014. Over dezelfde periode steeg het aantal nieuwe patiëntregistraties van 772 tot 1212. Van circa 80% van de NT-patiënten was de reden dat zij niet-transplantabel waren niet geregistreerd. Een cohortanalyse liet zien dat de NT-patiënten een 2 keer kleinere kans hadden op een postmortale donornier en een 2 keer grotere kans op uitstroom van de wachtlijst zonder transplantatie of op niertransplantatie van een levende donor.

Conclusie

De vraag naar nieren voor transplantatie blijft groot. Het toegenomen aantal transplantaties resulteert in een afname van de wachtlijst voor T-patiënten, terwijl de totale wachtlijst langer wordt. Om goed inzicht te krijgen in de werkelijke behoefte moeten de wachtlijstregistratie en het -onderhoud verbeterd worden.

Auteursinformatie

Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden.

Drs. B.J.J.M. Haase-Kromwijk, gezondheidswetenschapper; dr. M.B.A. Heemskerk, bioloog; em.prof.dr. W. Weimar, nefroloog (tevens: Erasmus MC, afd. Inwendige geneeskunde, Rotterdam); em.prof.dr. A.J. Hoitsma, nefroloog (tevens: Radboudumc, afd. Nefrologie, Nijmegen).

UMC Groningen, afd. Nefrologie, Groningen.

Dr. S.P. Berger, nefroloog.

Contact drs. B.J.J.M. Haase-Kromwijk (b.haase@transplantatiestichting.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bernadette J.J.M. Haase-Kromwijk ICMJE-formulier
Martin B.A. Heemskerk ICMJE-formulier
Willem Weimar ICMJE-formulier
Stefan P. Berger ICMJE-formulier
Andries J. Hoitsma ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties