Gunstige resultaten van de eerste 2 jaar van het Nederlandse gepaarde-donorruilprogramma voor nierdonatie met een levende donor

Onderzoek
M. de Klerk
B.J.J.M. Haase-Kromwijk
M. Witvliet
F.H.J. Claas
W. Weimar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:130-3
Abstract

Samenvatting

Doel

De resultaten nagaan van het gepaarde-doorruilprogramma voor niertransplantatie in Nederland.

Opzet

Descriptief.

Methoden

De 7 niertransplantatiecentra in Nederland hebben besloten tot een gezamenlijk programma, waarbij uitwisseling van donornieren tussen donor-ontvangerkoppels plaatsvindt omdat de donatie binnen het koppel niet mogelijk is. De Nederlandse Transplantatie Stichting voert per kwartaal een allocatieprocedure uit, waarbij nieuwe donor-ontvangerkoppels worden gecreëerd volgens 4 allocatiecriteria: bloedgroep, zogenaamde ‘match probability’, wachttijd en leeftijdsverschil tussen beide donoren. De resultaten van dit programma werden nagegaan.

Resultaten

In de periode januari 2004-december 2005 werden 116 donor-ontvangerkoppels aangemeld, waarvan 54 vanwege een positieve kruisproef en 62 vanwege bloedgroepincompatibiliteit. Er werden 8 allocatieronden uitgevoerd. Dit leverde voor 58 donor-ontvangerkoppels ruilmogelijkheden op met negatieve kruisproeven. In de onderzoeksperiode kregen 49 van de 116 aangemelde patiënten via het donorruilprogramma een nieuwe nier (42).

Conclusie

Het Nederlandse donorruilprogramma voor niertransplantatie is met 42 uitgevoerde transplantaties zeer succesvol.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:130-3

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde, sectie Transplantatie, Kamer D 408, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden.

Mw.B.J.J.M.Haase-Kromwijk, algemeen directeur.

Leids Universitair Medisch Centrum, Nationaal Referentie Laboratorium voor Histocompatibiliteit, afd. Immunohematologie en Bloedtransfusie, Leiden.

Mw.M.Witvliet, hoofdanalist; hr.prof.dr.F.H.J.Claas, immunoloog.

Contact Mw.M.de Klerk, coördinator niertransplantatie; hr.prof.dr.W.Weimar, internist (marry.deklerk@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties