Waarschuwingssignalen voor acute verergering van chronische ziekten

Klinische praktijk
Marcel G.M. Olde Rikkert
René J.F. Melis
Jurgen A.H.R. Claassen
Michel D. Ferrari
Joep Lagro
Else A. Tolner
Marten Scheffer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8150
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

  • Met de sterke toename van het aantal patiënten met chronische ziekten – vooral ouderen – zullen acute verergeringen van deze ziekten in aantal toenemen en een belangrijk deel van de ziektelast gaan vormen.
  • Het is mogelijk patiëntengroepen te identificeren met een verhoogd risico op acute verergering van een chronische ziekte, zoals patiënten met een verhoogde kans op een COPD-exacerbatie.
  • ‘Kwetsbaarheid’ bij ouderen is een generiek waarschuwingssignaal voor een verhoogde kans op het optreden van acute geriatrische syndromen, zoals vallen, delier en acuut functieverlies.
  • Traag herstel van een tijdelijke verergering van een ziekte na blootstelling aan een stressor kan een generiek waarschuwingssignaal zijn voor patiënten met een chronische ziekte. Deze patiënten naderen namelijk een kantelpunt naar een langduriger verergering van hun ziekte.
  • Identificatie van generieke waarschuwingssignalen voor acute verergering van chronische ziekten kan de behandeling en begeleiding van chronisch zieken sterk verbeteren.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Geriatrie, Nijmegen.

Prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, geriater; dr. R.J.F. Melis, arts-epidemioloog; dr. J.A.H.R. Claassen, geriater

LUMC, afd. Neurologie, Leiden.

Prof.dr. M.D. Ferrari, neuroloog; dr. E.A. Tolner, neurowetenschapper (tevens: Leiden Center for Translational Neuroscience, LUMC, Leiden).

HagaZiekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Den Haag.

Dr. J. Lagro, internist-ouderengeneeskunde.

Wageningen University, afd. Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer, Wageningen.

Prof.dr. M. Scheffer, bioloog.

Contact prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert (m.olde-rikkert@ger.umcn.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Joep L.R.M. Smeets, hoogleraar cardiologie in het Radboudumc, gaf commentaar op eerdere versies van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
René J.F. Melis ICMJE-formulier
Jurgen A.H.R. Claassen ICMJE-formulier
Michel D. Ferrari ICMJE-formulier
Joep Lagro ICMJE-formulier
Else A. Tolner ICMJE-formulier
Marten Scheffer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties