Waarschuwingssignalen voor acute verergering van chronische ziekten

Stand van zaken
21-01-2015
Marcel G.M. Olde Rikkert, René J.F. Melis, Jurgen A.H.R. Claassen, Michel D. Ferrari, Joep Lagro, Else A. Tolner en Marten Scheffer
  • Met de sterke toename van het aantal patiënten met chronische ziekten – vooral ouderen – zullen acute verergeringen van deze ziekten in aantal toenemen en een belangrijk deel van de ziektelast gaan vormen.
  • Het is mogelijk patiëntengroepen te identificeren met een verhoogd risico op acute verergering van een chronische ziekte, zoals patiënten met een verhoogde kans op een COPD-exacerbatie.
  • ‘Kwetsbaarheid’ bij ouderen is een generiek waarschuwingssignaal voor een verhoogde kans op het optreden van acute geriatrische syndromen, zoals vallen, delier en acuut functieverlies.
  • Traag herstel van een tijdelijke verergering van een ziekte na blootstelling aan een stressor kan een generiek waarschuwingssignaal zijn voor patiënten met een chronische ziekte. Deze patiënten naderen namelijk een kantelpunt naar een langduriger verergering van hun ziekte.
  • Identificatie van generieke waarschuwingssignalen voor acute verergering van chronische ziekten kan de behandeling en begeleiding van chronisch zieken sterk verbeteren.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing