Waarde omeprazol bij huilende zuigelingen beperkt

Onderzoek
Robert G.T. Blokpoel
Nancy Broos
Lolkje T.W. de Jong-van den Berg
Tjalling W. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1850
Abstract

Samenvatting

Doel

De plaats bepalen van behandeling met omeprazol bij huilende kinderen onder de leeftijd van 1 jaar, bij wie het vermoeden bestaat van zure gastro-oesofageale reflux, en tevens het bewijs onderzoeken voor effectiviteit, het voorschrijfgedrag en de bijwerkingen van dit middel, dat niet geregistreerd is voor gebruik bij zuigelingen.

Opzet

Literatuurstudie.

Methode

Voor het beoordelen van de effectiviteit verrichtten wij een literatuurstudie met behulp van PubMed met de zoektermen: ‘gastro-esophageal reflux disease’, ‘crying’, ‘adverse drug reactions’ en ‘omeprazole’, in de leeftijdscategorie ‘all infant 0-23 months’. We gebruikten de geneesmiddelenprescriptiedatabank InterActie DataBase om de voorschrijfgegevens te beoordelen en onderzochten de meldingen van vermoede bijwerkingen van omeprazol bij kinderen jonger dan 1 jaar bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.

Resultaten

We vonden 139 artikelen, waaronder 32 klinische trials. In slechts 3 daarvan werd de effectiviteit van omeprazol onderzocht bij kinderen jonger dan 1 jaar. Uit deze studies blijkt dat er wel een effect optreedt op de zuurgraad van de maag, maar niet op de klachten. Hoewel er veel bijwerkingen kunnen optreden tijdens het gebruik van omeprazol waren er weinig vermoede bijwerkingen gemeld bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Omeprazol wordt afgeleverd in hoeveelheden van 10 mg en is daarmee lastig op gewicht te doseren. Uit farmaco-epidemiologische gegevens bleek dan ook dat vrijwel alle kinderen 10 mg of daar een veelvoud van kregen. Gezien de leeftijden en bijbehorende gewichten hadden we voorgeschreven doseringen van 4-20 mg/dag verwacht.

Conclusie

Het is maar de vraag of zure reflux de oorzaak is van huilen bij zuigelingen en of, indien hier het vermoeden op bestaat, omeprazol het middel van eerste keus is.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, afd. Kindergeneeskunde, Leeuwarden.

Drs. R.G.T. Blokpoel, assistent in opleiding tot kinderarts; dr. T.W. de Vries, kinderarts.

Nederlands Centrum Bijwerkingen Lareb, ’s-Hertogenbosch.

N. Broos MSc, apotheker.

Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie, Groningen.

Prof.dr. L.T.W. de Jong-van den Berg, apotheker en epidemioloog.

Contact dr.T.W.de Vries (tjalling.de.vries@znb.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 april 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties