Richtlijn ‘Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’

Klinische praktijk
Marc A. Benninga
Marjolein Y. Berger
Leonie M.A.J. Venmans
Merit M. Tabbers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6970
Abstract

Samenvatting

  • Op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een multidisciplinaire werkgroep in 2012 de richtlijn ‘Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’ ontwikkeld. Als leidraad dienden de internationale richtlijn van de North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) en de European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) uit 2009

  • Anamnese en lichamelijk onderzoek zijn meestal voldoende om de diagnose gastro-oesofageale refluxziekte te stellen.

  • Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen gastro-oesofageale reflux (GOR), een fysiologisch verschijnsel bij kinderen, en gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ).In de praktijk wordt te vaak een medicamenteuze behandeling gegeven, vooral bij zuigelingen.

  • Alleen kinderen met gastro-oesofageale refluxziekte dienen behandeld te worden volgens het therapeutisch stappenplan.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum (AMC), afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. M.A. Benninga en dr. M.M. Tabbers, kinderartsen-mdl.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Afd. Huisartsgeneeskunde, Groningen.

Prof.dr. M.Y. Berger, huisarts.

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Utrecht.

Dr. L.M.A.J. Venmans, epidemioloog.

Contact dr. M.M. Tabbers (m.m.tabbers@amc.nl)

Verantwoording

De kernwerkgroep van de richtlijn ‘Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar’ bestond uit: dr. M.M. Tabbers, projectleider, dr. N. Boluyt, projectbegeleider en dr. L.M.A.J. Venmans, epidemioloog. Daarnaast bestond de werkgroep uit: drs. E. van Hoorn, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN); drs. L.A. ten Berg-Lammers en drs. R.B. Flint, Nederlandse Vereniging van ZiekenhuisApothekers (NVZA); prof.dr. A.J.P.M. Smout, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL); dr. M. van Herwaarden, Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie (NVKC); prof.dr. M.Y. Berger, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); dr. C.M.F. Kneepkens, prof.dr. M.A. Benninga en dr. W.E. Tjon a Ten, NVK-sectie ‘Kindermaag, -darm, -leverziekten’ (MDL); drs. J. Verhage en dr. D.K. Bosman, NVK-sectie ‘Algemene pediatrie’ (SAP); drs. M.C. Niezen-De Boer, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), meelezer.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: deze richtlijn is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6970; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 8 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Marc A. Benninga ICMJE-formulier
Marjolein Y. Berger ICMJE-formulier
Leonie M.A.J. Venmans ICMJE-formulier
Merit M. Tabbers ICMJE-formulier
Gastro-oesofageale reflux bij zuigelingen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties