Waar moet men heen met kinderen met conversies?

Opinie
R. Vecht-van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2110-3

Conversies bij kinderen worden vaak snel herkend door de huisarts en de medisch specialist. Kind en ouders staan meestal open voor de gedachte dat zenuwen een rol spelen bij deze vormen van functie-uitval. Toch gebeurt het maar al te vaak dat kinderen verstoken blijven van psychotherapie. Alvorens op de perikelen rondom verwijzing naar de kinderpsychiater in te gaan, wil ik iets in het algemeen zeggen over conversies.

Een conversie is een uitval van een functie – bijvoorbeeld blindheid, afonie, bewustzijnsverlies – waarvoor geen lichamelijke verklaring gevonden kan worden. Bij kinderen ziet men conversies optreden die vluchtig en recidiverend zijn. Soms valt meerdere keren dezelfde functie uit, soms is er sprake van wisseling. De patiënten ervaren het verschijnsel zelf als hun zwakke plek die opspeelt bij spanningen.1 Een conversie kan voorkomen naast pijnklachten of naast een lichamelijke ziekte zoals kanker of epilepsie, en na een trauma. Er gaat nogal eens…

Auteursinformatie

Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium, Endegeesterstraatweg 27, 2342 AK Oegstgeest.

Mw.R.Vecht-van den Bergh, kinder- en jeugdpsychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties