Vruchtbaarheid na behandeling met hoge doses geslachtshormonen ter groeiremming*
Open

Onderzoek
23-03-2012
A.E.J. (Emile) Hendriks, Joop S.E. Laven, Willem P.A. Boellaard, Frank H. de Jong, Annemieke M. Boot en Stenvert L.S. Drop

Doel

Het onderzoeken van de langetermijngevolgen van groeiremming met hoge doses geslachtshormonen voor de vruchtbaarheid.

Opzet

Retrospectieve cohortstudie.

Methode

Wij vergeleken 239 lange vrouwen en 60 lange mannen die in de puberteit behandeld waren met hoge doses geslachtshormonen met respectievelijk 174 en 56 niet-behandelde lange vrouwen en mannen. Wij vroegen deelnemers naar hun reproductieve voorgeschiedenis, verrichtten echografie van testes of ovaria, bepaalden hormoonwaardes en deden semenanalyses.

Resultaten

Behandelde vrouwen hadden een significant lagere kans om zwanger te worden (oddsratio (OR): 0,22), een hoger risico op vruchtbaarheidsstoornissen (OR: 2,29) en een hogere kans op het krijgen van vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (OR: 3,44). Ook hadden behandelde vrouwen een significant lagere kans op het krijgen van minimaal 1 levendgeborene (OR: 0,26). De ovariële functie werd gemeten bij 174 vrouwen (119 behandeld); 39 vrouwen (23%) hadden een hypergonadotroop profiel. Behandelde vrouwen hadden een significant hoger risico op beginnend ovarieel falen (OR: 2,83). Deze vrouwen hadden verhoogde follikelstimulerendhormoonwaardes en een verlaagd aantal antrale follikels. De prevalentie van vruchtbaarheidsstoornissen bij behandelde mannen was laag en vergelijkbaar met niet-behandelde mannen. Testiculair volume en semenkwaliteit waren vergelijkbaar tussen de groepen. Behandelde mannen hadden wel lagere testosteronwaardes (13,3 vs. 15,2 nmol/l).

Conclusie

De behandeling met hoge doses geslachtshormonen geeft op lange termijn een verhoogd risico op vruchtbaarheidsstoornissen en ongewenste kinderloosheid bij vrouwen. Behandelde vrouwen hebben een hoger risico op tekenen van versnelde ovariële veroudering. Bij behandelde mannen lijkt de vruchtbaarheid niet aangedaan, maar zijn de bloedwaardes van testosteron significant verlaagd.