Vrouwen en hart- en vaatziekten

Klinische praktijk
M.A. Sluman
M.C. Verhaar
E.E. van der Wall
H.E. Westerveld
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2018-22
Abstract

Samenvatting

- Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten; bij vrouwen is de sterfte aan hart- en vaatziekten 1,5 keer zo groot als de sterfte aan kanker.

- De pathofysiologie van coronaire hartziekten kent vrouwspecifieke aspecten, zoals fragielere coronairvaten en het vaker vóórkomen van ischemie door afwijkingen in de microcirculatie.

- Bij acute coronairsyndromen hebben vrouwen vaker dan mannen aspecifieke symptomen, zoals dyspnoe, nausea en vermoeidheid.

- Wat betreft diagnostiek kan de interpretatie van het inspannings-ecg moeilijk zijn en sluit een normaal coronairangiogram cardiale afwijkingen niet uit.

- Bij vrouwen met een hoog cardiovasculair risico, klinische aanwijzingen voor ischemie en een normaal (inspannings-)ecg en angiogram valt aanvullende diagnostiek zoals myocardperfusiescintigrafie te overwegen.

- Vrouwen worden minder vaak dan mannen volgens de richtlijnen behandeld en hun prognose na een infarct of een coronaire interventie is slechter.

- Vrouwspecifieke problemen als zwangerschapshypertensie of -diabetes bieden de mogelijkheid een verhoogd cardiovasculair risico vroeg te herkennen en te behandelen.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2018-22

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Nieuwegein.

Mw.M.A.Sluman, assistent-geneeskundige.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Interne Geneeskunde, Huispost G02.230, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Mw.dr.M.C.Verhaar en mw.dr.H.E.Westerveld, internisten.

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Cardiologie, Leiden.

Hr.prof.dr.E.E.van der Wall, cardioloog.

Contact mw.dr.H.E.Westerveld (h.e.westerveld@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties