Vriend en vijand
Open

Redactioneel
10-01-2019
Wim Opstelten

De timing kon niet beter. Enkele weken na de bekendmaking van het Preventieakkoord en vlak voor de feestdagen publiceerde de Gezondheidsraad een advies over alcohol. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft een commissie zich gebogen over de vraag of er een samenhang is tussen alcoholconsumptie en de cognitieve functies en schoolprestaties van jongeren. Die vraag bleek echter niet goed te beantwoorden, onder meer omdat de gevolgen van alcoholconsumptie door jongeren moeilijk los te zien zijn van de gevolgen van ander risicovol gedrag dat deze jongeren vaak vertonen: roken, spijbelen, drugsgebruikā€¦ (www.gr.nl). Desalniettemin acht de commissie alcoholgebruik door jongeren onverstandig.

Hoe dan ...