Tijd voor #StopSoberShaming in Nederland?

Haal alcoholonthouding uit de taboesfeer

Een vergrootglas die 0% uitvergroot
Ahmed B. Bayoumy
Abel van de Grift
Maarten E. Tushuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7484
Abstract

Rectificatie

Bij dit artikel stond Maarten Tushuizen ten onrechte niet vermeld als auteur. De juiste auteursvolgorde luidt:

Ahmed B. Bayoumy, Abel van der Grift en Maarten E. Tushuizen

Alcoholgebruik minderen of volledig stoppen is goed voor de gezondheid. Toch is dat niet altijd eenvoudig. Alcoholonthouding is nog steeds omgeven door stigma. Hoe kunnen we dit taboe doorbreken? Een pleidooi voor meer voorlichting en bewustwording.

De consumptie van alcohol is in Nederland verweven met het sociale leven, zowel in de privé- als werksfeer. Overmatig gebruik van alcohol leidt tot schadelijke effecten aan de algemene gezondheid en levert hoge kosten op voor de maatschappij.1,2 De afgelopen jaren is de alcoholconsumptie in Nederland afgenomen, onder andere door maatregelen van de overheid en door toename van bewustwording over de gezondheidseffecten. Helaas heersen er nog steeds stigma’s rond het niet of minder drinken van alcohol. In dit artikel wordt ingegaan op deze stigma’s en de campagnes die er wereldwijd zijn om deze te doorbreken. In Engeland werd in juni 2021 de campagne ‘#StopSoberShaming’ gelanceerd. Is het ook tijd voor #StopSoberShaming in Nederland?

Effecten van alcoholconsumptie

Het drinken van alcohol is een belangrijk sociaal onderdeel van de westerse cultuur. De alcoholconsumptie binnen de westerse landen behoort ook tot de hoogste wereldwijd (figuur).3 Dit komt deels door sociale- en…

Auteursinformatie

Maastricht UMC+, afd. Keel- Neus- en Oorheelkunde, Maastricht: drs.ir. A.B. Bayoumy, aios KNO.Brijder Verslavingszorg, Amstelveen: drs. A. van de Grift, verslavingsarts KNMG. LUMC, Maag Darm Lever Centrum, Leiden: dr. M.E. Tushuizen, mdl-arts.

Contact A.B. Bayoumy (ahmed.bayoumy@mumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Ahmed B. Bayoumy ICMJE-formulier
Abel van de Grift ICMJE-formulier
Maarten E. Tushuizen ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties