Vreemde gewaarwordingen in het oor: suizen en drukgevoel

Klinische praktijk
P.H. Schmidt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:727-8

Oorsuizen

Suizen, fluiten, gillen, brullen, kloppen, bonken en tikken, in het hoofd of in het oor waargenomen, zijn geluiden die de patiënt meestal ‘oorsuizen’ noemt. Men kan onderscheid maken tussen geluiden die alleen door de patiënt kunnen worden waargenomen en geluiden die ook door de onderzoeker kunnen worden gehoord. De laatste groep omvat slechts 5 van alle patiënten met oorsuizen.

– Meestal zijn dit vasculaire geluiden en gewoonlijk te herkennen doordat ze pulserend van karakter zijn. Met behulp van de stethoscoop of van een afluisterslangetje in de gehoorgang van de patiënt geplaatst, kunnen ze ook door de onderzoeker worden waargenomen. Angiografie is noodzakelijk om de plaats en de aard van de afwijking nader op te sporen. Er kunnen bijvoorbeeld vaatrijke tumoren, arterioveneuze verbindingen en plaatselijke vaatvernauwingen gevonden worden. Chirurgische behandeling heeft meestal succes, maar een recidief is helaas niet zeldzaam.

– Een ritmisch tikkend geluid berust meestal op onwillekeurige ritmische…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Keel-Neus-Oorheelkunde, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden.

Prof.dr.P.H.Schmidt, keel-, neus- en oorarts.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties