Vorm en beweging.

Media
A.H.M. Lohman
J. Drukker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2426

A.H.M.Lohman, Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. 9e, herziene druk. 467 bl., fig. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2000. ISBN 90-313-2709-3. Prijs: ingen. ƒ 139,90.

Dit boek beleeft sinds zijn verschijning in 1967 nu zijn 9e druk. Het voorziet dus onmiskenbaar in een behoefte. Het geeft in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties