Vorm en beweging.

Media
A.H.M. Lohman
J. Drukker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:175

A.H.M.Lohman, Vorm en beweging. Leerboek van het bewegingsapparaat van de mens. Tekst. 6e, herziene druk. 565 bl., fig. Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1986. Prijs ingen. ƒ  85,-.

Zes jaar na de vijfde druk is nu de zesde druk van het bij medische en paramedische studenten en hun docenten bekende…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties