Voorzichtig met erytropoëtine bij patiënten met kanker

Opinie
J. van der Lelie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:920-2
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 923.

Anemie komt bij oncologische patiënten veel voor. Oorzaken kunnen zijn: remming van het beenmerg door chemo- of radiotherapie, verdringing door tumorcellen of bloedverlies bij tumoren in het maag-darmkanaal. Ook op andere manieren kan een ziekte als kanker leiden tot bloedarmoede. Deze anemie van de chronische ziekte wordt veroorzaakt door stimulatie van T-lymfocyten en monocyten. De hierdoor toegenomen productie van cytokinen leidt tot verhoogde aanmaak van hepcidine. Gevolg hiervan is retentie van ijzer in macrofagen en verminderde resorptie uit de darm, die kunnen leiden tot een functionele ijzerdeficiëntie. Verder is bij chronische ziekten de productie van erytropoëtine vaak inadequaat.1

In een groot aantal onderzoeken is aangetoond dat toediening van erytropoëtine bij oncologische patiënten leidt tot een significante stijging van de hemoglobinewaarde, afname van transfusiebehoefte en verbetering van de kwaliteit van leven.2 Ook in dit tijdschrift werd hierover gerapporteerd.3 De introductie…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Hematologie, Amsterdam.

Contact Hr.dr.J.van der Lelie, internist-hematoloog n.p., Pater Pirestraat 12, 1111 KP Diemen (j.van.der.lelie@orange.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties