Voorstel voor een anoniem meldpunt orgaanhandel*
Open

Hoe transplantatieprofessionals kunnen helpen deze handel te voorkomen
Recht
06-04-2018
Frederike Ambagtsheer, Linde J. van Balen, Wilma L.J.M. Duijst-Heesters, Emma K. Massey en Willem Weimar

Samenvatting

Patiënten reizen wereldwijd voor niertransplantaties. Zorgverleners in Nederland krijgen te maken met deze patiënten, vóór en na de transplantatie. Wij presenteren de resultaten van een enquête onder Nederlandse transplantatieprofessionals over hun ervaring met patiënten die in het buitenland zijn getransplanteerd. Vervolgens beargumenteren wij dat zorgverleners illegale transplantaties zouden moeten rapporteren. 100 van de 241 ondervraagde professionals behandelden patiënten die buiten de EU waren getransplanteerd: 31 professionals wisten zeker dat de nier gekocht was en 65 hadden vermoedens. De meerderheid ervoer een conflict van plichten. Zorgverleners kunnen een rol spelen bij het signaleren en melden van orgaanhandelnetwerken. Het doel van het melden is tweeledig. Ten eerste kan deze informatie leiden tot meer kennis over de werkwijze van orgaanhandelaren. Ten tweede kunnen politie- en justitiediensten onderzoeken of daadwerkelijk een crimineel netwerk is betrokken bij het faciliteren van deze transplantaties. Op deze manier kunnen degenen worden berecht die orgaanhandel faciliteren, zodat uitbuiting van donoren wordt voorkomen.