Voornaamste demografische gegevens betreffende Nederland en omringende landen en hun gebiedsdeelen in de periode 1900-1913

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1920;64:1198-9