De TORCH-studie

Voorkomt tranexaminezuur een operatie bij chronisch subduraal hematoom?

Onderzoek
Steven Immenga
W. Peter Vandertop
Dagmar Verbaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3202

Dit artikel besteedt aandacht aan recent gestart klinisch multicentrisch onderzoek in Nederland.

Achtergrond en het waarom van de studie

Bij een subduraal hematoom (SDH) treedt een bloeding op in de ruimte tussen dura mater en arachnoidea. Door het langzaam vervloeien van deze bloedophoping, wordt er sprake van een chronisch SDH (cSDH). Een gestoorde hemostase in de subdurale ruimte maakt dat er herhaalde bloedingen optreden, waardoor het hematoom in omvang toeneemt. Symptomen ontwikkelen zich pas na dagen, weken of maanden. Van oudsher is de aangewezen behandeling een neurochirurgische operatie om het hematoom te ontlasten.

Ouderen hebben een verhoogd risico op een cSDH vanwege atrofie van de hersenen en omdat zij vaker bloedverdunners gebruiken. Het gebruik van bloedverdunners zorgt ervoor dat bloedingen sneller ontstaan en omvangrijker zijn. Gezien de wereldwijde toename van het aantal mensen van 65 jaar of ouder, zal het cSDH naar verwachting in 2030 de meest voorkomende neurochirurgische aandoening zijn in Nederland, met een geschatte incidentie van 20 per 100.000 per…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, Neurochirurgisch Centrum Amsterdam: drs. S. Immenga, neurochirurg in opleiding; prof.dr. W.P. Vandertop, neurochirurg; dr. D. Verbaan, senior klinisch epidemioloog.

Contact S. Immenga (s.immenga@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: deze studie wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van ZonMw (848081003) en de Hersenstichting (SBB2017(1)09).

Verantwoording

Deze studie staat geregistreerd in het Nederlandse Trial Register (NTR6758).

Auteur Belangenverstrengeling
Steven Immenga ICMJE-formulier
W. Peter Vandertop ICMJE-formulier
Dagmar Verbaan ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties