Uiteenlopend klinisch beeld vraagt om behandeling op maat

Het chronisch subduraal hematoom

hematoom
Ishita P. Miah
Korné Jellema
Wilco C. Peul
Dana C. Holl
Jurre Blaauw
Niels A. van der Gaag
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5731
Abstract

Dames en Heren,

Het chronisch subduraal hematoom is een aandoening die met name optreedt bij oudere, kwetsbare patiënten. In deze klinische les bespreken wij deze aandoening die een spectrum aan klinische presentaties kent. Niet alleen het klinisch beeld is wisselend, ook de behandeling varieert van een expectatief beleid tot een operatie of medicatie. Wij beschrijven de ziektegeschiedenis van 2 symptomatische patiënten met een chronisch subduraal hematoom, van wie 1 operatief werd behandeld en de ander medicamenteus.

Patiënt A, een 69-jarige man, werd door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp verwezen vanwege geleidelijk progressieve hoofdpijn en geheugenklachten. Patiënt was 4 weken daarvoor op vakantie met het hoofd tegen een airconditioner aangelopen. Sindsdien had hij een zeurende pijn in het voorhoofd. De laatste week was hij trager dan voorheen in het denken en handelen, articuleerde hij slechter en ervoer hij zwakte in de linker arm en het linker been. Door deze klachten kon hij zijn werk als leidinggevende in de zorgsector niet meer uitvoeren.

Patiënt had hypertensie, hypercholesterolemie en atherosclerose in de voorgeschiedenis. In het kader van cardiovasculair risicomanagement gebruikte hij carbasalaatcalcium 100 mg 1dd.

Bij neurologisch onderzoek bemerkten wij dat patiënt onduidelijk articuleerde en vonden wij een hemiparese ten nadele van links. Gezien het voorafgaande trauma en de geleidelijk progressieve klachten vermoedden wij een chronisch subduraal hematoom. Een CT-scan van het hoofd liet een subduraal hematoom zien…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Neurologie, Breda: drs. I.P. Miah, neuroloog. Haaglanden Medisch Centrum, afd. Neurologie, Den Haag: dr. K. Jellema, neuroloog. LUMC, afd. Neurochirurgie, Leiden: prof.dr. W.C. Peul, neurochirurg (tevens: Haaglanden Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie, Den Haag en LUMC, afd. Neurochirurgie, Leiden). Erasmus MC, afd. Neurochirurgie, Rotterdam: drs. D.C. Holl, arts-assistent neurochirurgie. UMC Groningen, afd. Neurologie, Groningen: drs. J. Blaauw, arts-assistent neurologie. Haga Ziekenhuis, afd. Neurochirurgie, Den Haag: dr. N. van der Gaag, neurochirurg (tevens: LUMC, afd. Neurochirurgie, Leiden en Haaglanden Medisch Centrum, afd. Neurochirurgie, Den Haag).

Contact I.P. Miah (imiah@amphia.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Rudi Westendorp, hoogleraar Ouderengeneeskunde, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken, droeg bij aan de samenstelling van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Ishita P. Miah ICMJE-formulier
Korné Jellema ICMJE-formulier
Wilco C. Peul ICMJE-formulier
Dana C. Holl ICMJE-formulier
Jurre Blaauw ICMJE-formulier
Niels A. van der Gaag ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Linda
Grossfeldt

Bij het lezen van casus 1 vroeg ik me af wat de indicatie is voor carbasalaatcalcium. Uit de voorgeschiedenis lees ik atherosclerosis. Echter, primaire preventie zou carbasalaatcalcium niet rechtvaardigen, dus herstart ook niet. Als er geen indicatie is, maar wel een bloedingsrisico dient, wellicht niet herstart te worden. 

Linda Grossfeldt, klinisch geriater, Laurentius ziekenhuis Roermond