Voorkomen is beter dan genezen
Open

Redactioneel
09-05-2019
Lisa Eurelings en Kees Kramers

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1200 mensen tijdens een ziekenhuisopname waarbij een vermijdbare medicatiefout een reden voor opname was. Zoals op veel terreinen in de zorg bestaat ook hier het gevaar dat we dit risico proberen dicht te timmeren met protocollen en afvinklijstjes. Soms lijkt te worden vergeten dat het voor de medicatieveiligheid minstens zo belangrijk is om te investeren in een gedegen geneesmiddelenkennis bij dokters. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is hier op zijn plek.

Dit is dan ook het adagium bij de Farmacotherapie eindtoets (C4232), die werd ingesteld om een einde te maken aan de situatie dat studenten hun artsenbul konden ...