Voorkomen is beter dan genezen
Open

Redactioneel
09-05-2019
Lisa Eurelings en Kees Kramers
Gepubliceerd op 09-05-2019.
In print verschenen in week 19 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1586