Voorkomen is beter dan genezen

Opinie
Lisa Eurelings
Kees Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1586
Download PDF

artikel

In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 1200 mensen tijdens een ziekenhuisopname waarbij een vermijdbare medicatiefout een reden voor opname was. Zoals op veel terreinen in de zorg bestaat ook hier het gevaar dat we dit risico proberen dicht te timmeren met protocollen en afvinklijstjes. Soms lijkt te worden vergeten dat het voor de medicatieveiligheid minstens zo belangrijk is om te investeren in een gedegen geneesmiddelenkennis bij dokters. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is hier op zijn plek.

Dit is dan ook het adagium bij de Farmacotherapie eindtoets (C4232), die werd ingesteld om een einde te maken aan de situatie dat studenten hun artsenbul konden halen zonder ooit enige aandacht aan farmacotherapie te besteden. Sinds september 2018 wordt de eindtoets op bijna alle Nederlandse geneeskundefaculteiten afgenomen en pas na het behalen van deze ‘licence to prescribe’ kan de artsenbul overhandigd worden.

Maar met het opleiden van jonge dokters ben je er nog niet, want farmacotherapie is een veld dat continue in beweging is. Nieuwe middelen volgen elkaar snel op, indicaties worden uitgebreid en door toename van polyfarmacie komen bijwerkingen en interacties steeds vaker voor. Richtlijnen bieden ook niet altijd uitkomst, omdat deze grotendeels zijn gebaseerd op bewijs dat voortkomt uit onderzoeken met patiënten die niet vergelijkbaar zijn met patiënten uit onze dagelijkse praktijk. Vaak moeten dokters dan toch nog zelf dokteren.

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen lanceren wij vanaf dit nummer een nieuw farmacotherapie-katern. In dit regelmatig terugkerende katern zullen wij u op de hoogte brengen van farmacotherapeutisch nieuws, worden belangrijke ontwikkelingen geduid en nieuwe middelen voorzien van een plaatsbepaling. In het nieuwe artikeltype ‘Dilemma’ worden vraagstukken uit de dagelijkse praktijk uitgewerkt aan de hand van casuïstiek. Ook vindt u in elk katern twee vragen uit de Farmacotherapie eindtoets en kunt u online een hele toets maken.

Het katern is mede tot stand gekomen dankzij ons hiervoor opgerichte farmacotherapiepanel en vele gesprekken met voorschrijvers en apothekers. En we willen ook u als lezer hierbij betrekken. Heeft u dus een idee voor een onderwerp: tip ons!

Auteursinformatie

farmacotherapie@ntvg.nl

Contact (farmacotherapie@ntvg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties