Voorkeurshouding bij zuigelingen; groot beroep op de gezondheidszorg
Open

Onderzoek
22-04-1997
M.M. Boere-Boonekamp, A.T. van der Linden-Kuiper en P. van Es

Auteursinformatie

Thuiszorg Centraal Twente, Consultatiebureau, Hengelo.
Mw.dr.M.M.Boere-Boonekamp, jeugdarts (tevens: Centrum Onderzoek Gezondheidzorg, Universiteit Twente, Enschede).
Groene Kruis Heuvelland, Maastricht.
Mw.A.T.van der Linden-Kuiper, consultatiebureau-arts.
Kruiswerk Zuid-Kennemerland, Consultatiebureau, Haarlem.
Mw.P.van Es, consultatiebureau-arts.
Correspondentieadres: mw.dr.M.M.Boere-Boonekamp, Geelster 43, 7577 GG Oldenzaal.