Vooral Zuid-Europa lijdt onder hitte

Een illustratie van man die duizelig wordt van de zon
Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5519
Nieuws in beeld
Hittegerelateerde sterfte in Europa in 2022
Nieuws in beeld | Hittegerelateerde sterfte in Europa in 2022

In de zomer van 2022, de tot dan toe warmste zomer ooit gemeten in Europa, leden vooral Zuid-Europese landen (Spanje, Portugal, Italië en Griekenland) onder de warmte (Nat Med. 2023;29:1857-66). Zo was vorig jaar de aan de warmte toegeschreven sterfte in Italië 295 per miljoen inwoners, in Griekenland…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#20 Hoezo longkankerscreening?

Ook interessant

Reacties