De invloed van klimaatverandering, globalisering en menselijk gedrag

Nieuwe infectieziekten in Europa

Blote voeten in de branding van de zee
Bram Goorhuis
Quirijn de Mast
Joppe W. Hovius
Els van Nood
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7675
Abstract

Samenvatting

Klimaatverandering leidt direct en indirect tot verhoging van de incidentie van infectieziekten die via vectoren of via water worden overgedragen.

Door globalisering en veranderingen in menselijk gedrag kunnen infectieziekten worden geïntroduceerd in nieuwe geografische gebieden.

Hoewel het absolute risico op ernstige ziekte laag is, moeten artsen een vector- of wateroverdraagbare ziekte overwegen bij een ongebruikelijk klinisch beeld met koorts, met name in de zomermaanden.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, divisie Interne Geneeskunde, afd. Infectieziekten, Amsterdam: dr. A. Goorhuis en prof.dr. J.W. Hovius, internist-infectiologen. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. Q. de Mast, internist-infectioloog. Erasmus MC, afd. Interne Geneeskunde en afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten, Rotterdam: dr. E. van Nood, internist-infectioloog.

Contact A. Goorhuis (a.goorhuis@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bram Goorhuis ICMJE-formulier
Quirijn de Mast ICMJE-formulier
Joppe W. Hovius ICMJE-formulier
Els van Nood ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties