Vooraanmelding programma 'Preventie 1998-2002': preventie van psychische en gedragsproblemen

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1240

Eén van de zwaartepunten in het preventieprogramma 1998-2002 is preventie op het gebied van de geestelijke volksgezondheid en de geestelijke gezondheidszorg. De programmacommissie Preventie van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) heeft een nadere prioriteit aangebracht in het onderzoek naar de preventie van psychische en gedragsproblemen en de implementatie van de resultaten hiervan. Het onderzoeksdeel van het programma bestaat uit 3 deelprogramma's: (1) onderzoek naar nieuwe preventiemethoden voor aandoeningen of gezondheidsproblemen waarvan over oorzaken of determinanten voldoende gegevens beschikbaar zijn; (2) onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van nieuwe en bestaande preventiemaatregelen; (3) onderzoek van vragen die zich voordoen indien een effectief en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties