Programma Preventie 1998-2002 van ZorgOnderzoek Nederland

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1680

In het Programma Preventie 1998-2002 van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) gaat een derde ronde preventieonderzoek van start. Het doel van het programma is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van primaire en secundaire preventie en het stimuleren van de implementatie van de resultaten hiervan. Het programma bestaat uit vijf deelprogramma's. Deelprogramma 1 beslaat het innovatief preventieonderzoek; onderzoek naar nieuwe preventiemethoden voor gezondheidsproblemen waarvan oorzaken of determinanten voldoende bekend zijn. Deelprogramma 2 richt zich op onderzoek naar effectiviteit en/of doelmatigheid van nieuwe en bestaande preventiemaatregelen. Deelprogramma 3 bevat het onderzoek naar algemene aspecten van implementatie, alsmede het onderzoek naar…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties