Vóór medicamenteuze behandeling van Bell-paralyse

Klinische praktijk
J.A. de Ru
P.P.G. van Benthem
G.J. Hordijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1454
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1455.

In het algemeen gaat men ervan uit dat een Bell-paralyse wordt veroorzaakt door een herpesvirus. Door de ontstekingsreactie zou zwelling optreden van de zenuw, waardoor deze bekneld raakt in zijn benige kanaal. Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat een Bell-paralyse bij 80 van de patiënten zonder restverschijnselen geneest. Dit geldt geenszins voor de (sub)totale paralyse: bij patiënten boven de 30 jaar is de kans op volledig herstel slechts 75 en boven de 60 jaar ligt deze tot onder 50.1 De ernst van een facialisverlamming wordt uitgedrukt in de gradering volgens House-Brackmann. Dit is een 6-puntsschaal, waarbij graad I een niet-afwijkende functie vertegenwoordigt en graad VI paralyse weergeeft. Hoewel voor lichte paresen tot graad III geen behandeling nodig is vanwege een gunstige prognose, lijkt voor graad IV, V en VI behandeling wél aangewezen.

Op basis van de waarschijnlijke oorzaak van de Bell-paralyse…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Hr.dr.J.A.de Ru en hr.prof.dr.G.J.Hordijk, kno-artsen.

Gelre Ziekenhuizen, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Apeldoorn.

Hr.dr.P.P.G.van Benthem, kno-arts.

Contact hr.dr.J.A.de Ru

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties