Volwaardige coassistentschappen kunnen al in het derde studiejaar beginnen

Perspectief
E.W.M.T. ter Braak
H.G. Gooszen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2342
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2343.

Vroege kennismaking met de praktijk maakt inmiddels in één of andere vorm deel uit van vrijwel alle geneeskundecurricula in Nederland. Het Utrechtse curriculum (CRU’99) is met 2 volwaardige coschappen in het 3e studiejaar nog een stap verder gegaan. De keuze viel op interne geneeskunde en chirurgie vanwege het beoogde algemene medische karakter binnen een klinische setting. Gedurende 2 maal 6 weken participeert de student zoveel mogelijk in het gewone werk op de afdelingen: de ondernomen (leer)activiteiten zijn authentiek, dat wil zeggen direct afgeleid van het latere beroep van arts. De coassistent spreekt en onderzoekt zelfstandig patiënten en legt een professionele relatie met hen.

In een systematische review wordt onderbouwd dat vroege klinische ervaring meerwaarde heeft en dat de opleiding daarmee beter aansluit bij de maatschappelijke behoeften.1 Het gekozen beroep komt vroeg in de opleiding tot leven en de student ervaart het…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Afd. Heelkunde: hr.prof.dr.H.G.Gooszen, chirurg.

Contact Afd. Interne Geneeskunde: mw.prof.dr.E.W.M.T.ter Braak, internist (e.terbraak@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties