Voetschimmel

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1961;105:1251-2