Voedselvergiftiging door Listeria monocytogenes.

Nieuws
R.M. van der Heide
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:2053
Download PDF

Voedselvergiftiging door Listeria monocytogenes. – In de laatste 5 jaar zijn 3 met voedselgebruik samenhangende epidemieën van listeriosis in Amerika waargenomen (Wkly Epidem Rec, WHO 1986; 61: 261-2). In 1981 werden 34 zwangere vrouwen en (of) hun pasgeboren zuigelingen getroffen; de letaliteit bedroeg 47. De verspreiding van de infectie werd toegeschreven aan het nuttigen van koolsla. Bij één patiënt werd aangetoond dat de kool gekweekt was op land, bemest met compost en natuurlijke mest van een kudde schapen die tevoren geleden had aan ovine listeriosis. In 1983 werd een epidemie bij 49 patiënten en een letaliteit van 49 teruggevoerd op het drinken van gepasteuriseerde melk. In 1985 werden 181 personen getroffen door een voedselvergiftiging als gevolg van het gebruik van zachte kaas, volgens een Mexicaans recept bereid; 50 van hen overleden. Bij verder onderzoek vond men het micro-organisme ook in dergelijke, geïmporteerde kazen, afkomstig van 4 Franse bedrijven.

Listeria monocytogenes heeft enkele bijzondere eigenschappen, waardoor het niet onbegrijpelijk is dat overbrenging via voedsel thans vrij overtuigend bewezen geacht wordt: zij is in staat zich te vermeerderen en voor lange tijd te overleven in gekoeld voedsel met wellicht toeneming van de virulentie bij lage temperatuur; zij heeft eveneens een ongewone resistentie tegen hogere temperaturen. Het micro-organisme is ubiquitair aanwezig in de bodem, in voedsel als koemelk – ook van koeien zonder mastitis –, in rauw vlees en kip, en bij vele andere diersoorten. De infectie bij de mens verloopt bij immunologisch normale personen vrijwel altijd zonder verschijnselen en kan dan leiden tot chronisch uitscheiden vaginaal, uit de cervix of intestinaal. Bij gepredisponeerden, zoals zwangeren, foetus, neonati en patiënten met stoornissen in de afweer, kan het micro-organisme, zoals reeds lang bekend is, ernstige infecties veroorzaken: meningitis purulenta, sepsis en lokale ontstekingen. Door rekening te houden met voedsel als bron van deze sporadische ziektegevallen en in die richting onderzoek te laten verrichten, ontstaat meer kennis over de epidemiologie. Daaruit kunnen op den duur dan maatregelen voortvloeien ter inperking en preventie van deze infectie bij de mens.

Gerelateerde artikelen

Reacties