Vitamine K-profylaxe noodzakelijk bij de jonge zuigeling

Opinie
L.A.H. Monnens
E.A.M. Cornelissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1630-2

Zie ook het artikel op bl. 1642.

Elders in dit tijdschrift wordt namens de Studiegroep Zuigelingenvoeding van de Nationale Kruisvereniging en het Voorlichtingsbureau voor de Voeding en namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde het advies geformuleerd alle pasgeborenen direct post partum vitamine K1 toe te dienen. Voor zuigelingen die borstvoeding krijgen, dient ook daarna nog per os vitamine K1 extra te worden aangevuld.1 Zulk een belangwekkend advies, betrekking hebbend op 180.000 pasgeborenen per jaar, dient kritisch doorgelicht te worden.

Bloedingen te wijten aan vitamine K-tekort kunnen in drie vormen worden ingedeeld: de zogenaamde vroege vorm, welke ontstaat binnen 24 h na de geboorte, de klassieke vorm, die optreedt in de eerste levensweek en de late vorm, die voornamelijk voorkomt tussen de derde en achtste levensweek. Vooral van de late vorm hebben zich gedurende de laatste 10 jaar een toenemend aantal gevallen voorgedaan.

In het overzicht van Von…

Auteursinformatie

Sint-Radboudziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.L.A.H.Monnens, kinderarts; mw.E.A.M.Cornelissen.

Contact prof.dr.L.A.H.Monnens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties