Vitamine C en verkoudheid; overzicht van een megadosis literatuur

Klinische praktijk
J. Kleijnen
G. ter Riet
P.G. Knipschild
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1532-5

Menigeen gebruikt tegenwoordig extra vitaminen, mineralen en andere gezondheidbevorderende middelen. Over het nut hiervan bestaat veel discussie. Hierbij gaat het erom of de aanbevolen dosering van vitaminen die nodig is om deficiëntieverschijnselen te voorkomen, gelijk is aan de benodigde dosering voor een optimale gezondheid. Een van de best onderzochte toepassingen is het geven van hoge doseringen vitamine C bij verkoudheden. Ondanks de vele publikaties die in de loop der jaren zijn verschenen, is de discussie over het nut ervan niet beëindigd.

In dit artikel wordt beschreven hoe de publikaties over vitamine C en verkoudheid werden opgespoord, en hoe aan de hand van criteria de beste werden uitgeselecteerd. De resultaten hiervan werden gebruikt om tot een uitspraak te komen over het effect van vitamine C-suppletie bij verkoudheid.

Opzet van het onderzoek

De opzoekprocedure

Overzichtsartikelen van onderzoek naar de samenhang tussen vitamine C en verkoudheid betreffen vaak een beperkt aantal trials.1-7

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, faculteit der Geneeskunde, vakgroep EpidemiologieGezondheidszorgonderzoek, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

J.Kleijnen, G.ter Riet; prof.dr.P.G.Knipschild, sociaal-geneeskundige.

Contact J.Kleijnen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties