Vitamine B12 (cobalamine)-gebrek bij bejaarden

Onderzoek
E. Joosten
W. Pelemans
M. Hiele
W. Goossens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:652-6
Abstract

Samenvatting

De vitamine B12-concentratie in het serum werd bepaald bij 292 opeenvolgende patiënten (> 65 jaar) bij opname op een afdeling voor acute geriatrische hulp. Van hen waren er 80 (27) anemisch (hemoglobine ≤ 7,14 mmoll). De vitamine B12-concentratie was niet significant verschillend tussen anemische en niet-anemische patiënten, noch tussen beide geslachten. Tweeëntwintig (7,5) patiënten hadden een lage vitamine B12-concentratie, van wie 10 met een hemoglobinegehalte hoger dan 7,14 mmoll en een ‘mean corpuscular volume’ (MCV) kleiner dan 98 fl.

Bovendien werden 178 opeenvolgende anemische patiënten onderzocht, gehospitaliseerd op dezelfde afdeling. Hiervan hadden 17 (9,5) vitamine B12-deficiëntie en bij 11 patiënten was het MCV kleiner dan 98 fl. Hypersegmentatie van de polymorfonucleairen in een perifeer bloeduitstrijkje kwam niet zo vaak voor en bij slechts één patiënt kon pernicieuze anemie gediagnostiseerd worden.

Bepaling van het gehalte vitamine B12 in het serum is noodzakelijk om deficiëntie niet over het hoofd te zien. Het opsporen van de oorzaken en het bepalen van de klinische betekenis van een verlaagde serumspiegel vergen bijkomend onderzoek.

Auteursinformatie

Universitair Ziekenhuis St.Pieter, Brusselsestraat 69, B-3000 Leuven, België.

Afd. Inwendige Geneeskunde: dr.E.Joosten en prof.dr.W.Pelemans, internisten-geriaters; dr.M.Hiele, assistent-geneeskundige.

Afd. Hematologie: dr.W.Goossens, klinisch bioloog.

Contact dr.E.Joosten

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties