Visconsumptie en cerebrovasculaire accidenten

Nieuws
E.M.H. Mathus-Vliegen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1665

Verschillende onderzoeken, onder andere het Zutphen-onderzoek in Nederland,1 hebben gewezen op een mogelijke rol van visconsumptie bij het cerebrovasculaire accident (CVA), althans bij blanke mannen. Gegevens over vrouwen en eventuele invloeden van ras ontbraken. Gillum et al. onderzochten daarom alle deelnemers van de eerste ‘National health and nutrition examination…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties