Viscerale leishmaniasis
Open

Niet alleen een tropische ziekte
Klinische les
03-07-2013
Frans J.C. Cuperus, Peter R. Oosterwijk, Anja Vos, Jasper A. Remijn, Aart van Dobbenburgh en Tanya M. Bisseling

Dames en Heren,

Hoewel viscerale leishmaniasis door veel artsen als een tropische ziekte wordt beschouwd, mag niet worden vergeten dat zij endemisch is in Zuid-Europa. Dit illustreren wij aan de hand van 2 patiënten bij wie deze parasitaire infectieziekte ontstond na een verblijf in respectievelijk Griekenland en voormalig Joegoslavië. Viscerale leishmaniasis wordt gekenmerkt door koorts, pancytopenie en hepatosplenomegalie. De ziekte kan zich soms pas jaren na een verblijf in een endemisch gebied openbaren.

Patiënt A, een 69-jarige vrouw, werd door de huisarts verwezen naar de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten vanwege buikpijn en galblaasstenen die bij echografisch onderzoek waren aangetoond. Patiënte had continu last van een zeurende pijn in de rechter bovenbuik. Behalve de buikpijn, die toenam na de maaltijd, had patiënte geen andere klachten. De pijn was een half jaar eerder ontstaan in het Griekse Xylokastro, waar patiënte jaarlijks van maart tot augustus verblijft. Toen de pijn was begonnen had zij gedurende 1 week ...