Virologische diagnostiek in Nederland in de periode 1981-1985

Onderzoek
T.F. Weijers
J.G. Kapsenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:632-5

Inleiding

Zie ook het artikel op bl. 613.

Sinds 1964 worden de positieve uitslagen van virologisch onderzoek in Nederland geadministreerd en verwerkt door het Laboratorium voor Virologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven. Gegevens voor deze registratie leveren de in de virusdiagnostiek gespecialiseerde Nederlandse laboratoria. Het RIVM geeft deze gegevens door aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de mondiale registratie van virusziekten. In dit artikel zal verslag worden gedaan over de periode 1981 t.m. 1985, zoals eerder is geschied voor de jaren 1979 en 1980.12

De vraag dringt zich op in hoeverre de hier gepresenteerde gegevens representatief zijn voor het totale in Nederland verrichte virologische laboratoriumonderzoek en, samenhangend hiermee, hoe betrouwbaar de conclusies zijn die erop gebaseerd worden. Er vindt de laatste jaren onmiskenbaar een ‘democratisering’ van de virologische diagnostiek plaats. Makkelijk hanteerbare ‘kits’ voor antistofbepalingen (met name van IgM-antistoffen) en opsporing van antigenen doen…

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Laboratorium voor Virologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

T.F.Weijers (thans: Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Klinische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne, Amsterdam) en dr. J.G.Kapsenberg, medisch microbiologen.

Contact dr.J.G.Kapsenberg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties