Vingertopnecrose na lokale anesthesie met adrenaline

Klinische praktijk
Kor H. Hutting
Juliaan R.M. van Rappard
Alwin Prins
Anneke B. Knepper
Chantal M. Mouës-Vink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9477
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Tot op heden is er geen consensus over het gebruik van lokale anesthetica met adrenaline in vingers vanwege het vermeende risico op ischemische complicaties.

Casus

Een 70-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis diabetes mellitus type 2 en een doorgemaakt ischemisch CVA, onderging een operatieve partiële peesschederesectie onder lokale anesthesie met 1% lidocaïne/adrenaline (1:100:000). Enkele uren later ontwikkelde patiënte ischemie van de geopereerde vingers, met een persisterend doof gevoel. Initiële antitrombotische behandeling met nadroparine had geen effect, maar vaatverwijdende behandeling met nifedipine gaf verbetering. Desondanks ontstond er geleidelijk necrose van de aangedane vingertoppen. Postoperatief werd uitgebreide atherosclerose van de aangedane hand ontdekt.

Conclusie

Het gebruik van lokale anesthesie met adrenaline in vingers biedt voordelen, maar terughoudendheid is geboden bij patiënten met risicofactoren voor een preoperatief bedreigde circulatie van de hand. Bij patiënten met acute ischemie na lokale anesthesie met adrenaline is tijdige vaatverwijdende behandeling met fentolamine de eerste keus.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden.

Afd. Plastische chirurgie en handchirurgie: K.H. Hutting, coassistent plastische chirurgie; drs. J.R.M. van Rappard, aios plastische chirurgie; drs. A.B. Knepper en dr. C.M. Mouës-Vink, plastisch chirurgen.

Afd. Apotheek: drs. A. Prins, apotheker.

Contact K.H. Hutting (kor.hutting@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Kor H. Hutting ICMJE-formulier
Juliaan R.M. van Rappard ICMJE-formulier
Alwin Prins ICMJE-formulier
Anneke B. Knepper ICMJE-formulier
Chantal M. Mouës-Vink ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties