Videocapsule-endoscopie niet betrouwbaar voor detectie van colonpoliepen of carcinomen
Open

In het kort
11-01-2010
Patty A.T. Dekker en Josbert J. Keller

Waarom dit onderzoek?

De media berichten erover en de patiënten vragen ernaar: kan videocapsule-endoscopie (VCE) colonoscopie vervangen bij het opsporen van colonpoliepen en carcinomen?

Onderzoeksvraag

Is de sensitiviteit van VCE voor de detectie van colonpoliepen, hooggradige adenomen en coloncarcinoom vergelijkbaar met die van colonoscopie?

Hoe werd dit onderzocht?

In een prospectieve studie werd VCE vergeleken met colonoscopie in een ...