Video mogelijk iets effectiever bij voorlichting laagopgeleide jongeren

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3128

Laagopgeleide jongeren hebben na een videofilmpje over de gezondheidseffecten van roken een iets negatievere houding dan jongeren die alleen een folder met dezelfde inhoud hebben gelezen. Het effect is echter klein en op overtuigingen en de intentie om te gaan roken hebben folder en video geen van beide effect.

Dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties